ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2015

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2015

ผู้นำประชุม: คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณวันดี/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณฉุงลี่หวา คุณซือติ้งเม่า คุณจ้าวเฟิ่งฉิน คุณจ้าวกั๋วรุ่ย
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมต้อนรับ
: คุณขวัญเนตร คุณดิเรก คุณวรรณนิสา
คุณณัฐฐิติชญา คุณภูมินทร์
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น:     คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณสุขุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *