ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016

ผู้นำประชุม: คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์: คุณชลลดา
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณพรพรรณา
คุณจางจ้าน คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวหลิง
ทีมต้อนรับ: คุณจำเริญ คุณสุมล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *