รายการวันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. 2016

นมัสการรวมวันคริสตมาส เริ่มเวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมคณะมัคนายก เวลา 13.30 น. ที่ห้อง 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *