หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ขอบคุณพระเจ้าที่การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “รัชกาลที่ ๙” 25-29 ตุลาคม ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี อธิษฐานเผื่อนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรี ในการบริหารดูแลประเทศไทย การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดการเลือกตั้งตามแผนการที่วางไว้ในปี 2018
2.สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ที่หลายพื้นที่ทั้งทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอิสาน รวมถึงภาคใต้ที่อยู่ในฤดูมรสุม อธิษฐานเผื่อการจัดการน้ำที่ดี การระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่จะทำได้อย่างรวดเร็วและบรรเทาความเดือดร้อนได้ (บางพื้นที่น้ำท่วมมากกว่า 1 เดือน)3.วันนี้ที่เป็นวันมิชชั่น ขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมภาระใจในพันธกิจมิชชั่นให้กับเราทุกๆ คน อธิษฐานเผื่อสำหรับผู้นำเพลง นักดนตรี ผู้นำรายการ ผู้เทศนา ผู้ล่าม และสมาชิกที่จะอยู่ร่วมได้ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย
4.การจัดงานประกาศคริสตมาส โดยภาคภาษาจีนจะจัดบ่ายวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม และภาคภาษาไทยจะจัดบ่ายวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม และคณะนักร้องที่จะออกไปร้องเพลงคริสตมาสตามสถานที่ต่างๆ ใกล้คริสตจักร ในคืนวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม
5.การประชุมของคณะธรรมกิจชุดใหม่และชุดเก่าในวันที่ 12 พ.ย. เพื่อพิจารณางบประมาณปี 2018 ของแผนกต่างๆ ขอพระเจ้าทรงนำให้แผนงานต่างๆ ไปสู่เป้าหมายของปีหน้าคือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
6.อนุกรรมการสรรหามัคนายก ในการติดต่อทาบทามมัคนายกใหม่ที่จะเข้ามาร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรพระคุณ เนื่องจากมีมัคนายกครบวาระ โดยต้องทาบทามมัคนายกใหม่จำนวน 2 ท่าน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณชลลดา คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณเยี่ยเหวยซาน คุณจางเจียยุ่น คุณวีระชัย คุณแม่คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณพ่อและคุณแม่ของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณศศิรักษ์ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *