หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ที่มีน้ำท่วมหลายครั้งในเขตเมือง และหลายจังหวัดในภาคใต้ ทั้งที่สตูล สงขลา พัทลุง ยะลา ตรัง ปัตตานี อธิษฐานเผื่อการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมที่จะทำได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมในทุกๆ พื้นที่ที่เดือดร้อน
2.ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องที่คริสตจักรพระคุณ ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันในการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้คือ การมีชีวิตที่เป็นผู้อารักขาที่สัตย์ชื่อของพระเจ้า ทั้งในชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ชีวิตในการทำงาน และการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า3.การประชุมรับรองงบประมาณปี 2018 และรับรองคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารงานประกาศนอกคริสตจักร (มิชชั่น) และการประชุมครูรวีฯ ของภาคภาษาไทยที่จะคุยถึงแผนงานในปี 2018
4.การจัดงานคริสตมาสประกาศ โดยภาคภาษาจีนจัดในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม และภาคภาษาไทยจัดบ่ายวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม อธิษฐานเผื่อ รายการ การแสดง การเทศนา อาหาร และการชวนเพื่อนๆ มาร่วมงาน รวมถึงคณะนักร้องที่จะออกไปร้องเพลงคริสตมาสตามสถานที่ต่างๆ ใกล้คริสตจักรในคืนวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม
5.อนุกรรมการสรรหามัคนายก ในการติดต่อทาบทามมัคนายกใหม่ที่จะเข้ามาร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรพระคุณ เนื่องจากมีมัคนายกครบวาระ โดยต้องทาบทามมัคนายกใหม่จำนวน 2 ท่าน ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์ และการประชุมในบ่ายวันนี้
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณชลลดา คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณเยี่ยเหวยซาน คุณเหอจื่อหวาย คุณจางเจียยุ่น คุณวีระชัย คุณแม่คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณพ่อและคุณแม่ของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณศศิรักษ์ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *