หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น2.ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตลดน้อยลง มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และตอนนี้ที่มีการผ่อนคลาย เปิดโรงเรียน และเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อธิษฐานเผื่อการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของทุกๆ คน และการเฝ้าระวังที่จะไม่เกิดการระบาดระลอกใหม่ของสายพันธ์โอไมครอน
3.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้กลับมานมัสการที่โบสถ์อีกครั้ง อธิษฐานเผื่อสำหรับการนมัสการของภาคภาษาจีน และไทย การถ่ายทอดทาง YouTube รวมถึงความร่วมมือของทุกๆ คน ที่จะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค
4.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการรับรองงบประมาณปี 2022 และการรับรองมัคนายใหม่ 2 ท่าน คุณคังเหม่ยหลาน และคุณจินตนาภรณ์ โปรดอธิษฐานเผื่อสำหรับคณะมัคนายก กรรมการดำเนินงานไทย-จีน ในการทำงานตามแผนงานที่วางไว้สำหรับปี 2022
5.สถานการณ์น้ำท่วม มีหลายพื้นที่ในภาคอิสานที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ และหลายจังหวัดทางภาคใต้ที่มีสถานการณ์เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก (ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา และกระบี่)
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณทวี คุณสุรีรัตน์ คุณเหอจื่อหวาย คุณแม่ของคุณพิชิต คุณพ่อ คุณแม่ และคุณอาของ คุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *