หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2022

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ปี 2022 คริสตจักรต้องการหนุนใจสมาชิกให้มีชีวิตที่เข้มแข็งและกล้าหาญ และพร้อมจะเดินหน้าไปกับพระเจ้า ส่งเสริมให้มีการเติบโตฝ่ายวิญญาณ มีการสามัคคีธรรม และการประกาศ โดยมีคำขวัญสำหรับปี 2022 ว่า “เสริมสร้าง เพิ่มสัมพันธ์ นำวิญญาณ”
2.สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ขอบคุณพระเจ้าที่การแพร่ระบาดของโควิดโอมิครอนไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการบริหารจัดการในเรื่องนี้ เพื่อควบคุมการระบาด การจัดหาวัคซีนและการฉีดเข็ม 3 สำหรับประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของทุกๆ คน3.ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาในการดำเนินชีวิตกับสภาพเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพที่สูงมากขึ้น สินค้าต่างๆ ขึ้นราคา การจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต และการระมัดระวังดูแลตนเองเพื่อจะไม่กลายเป็นผู้ป่วยทางจิต หรือทำร้ายตัวเอง รวมทั้งขอพระเจ้าทรงดูแล และเลี้ยงดูเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
4.การนมัสการ online ผ่านช่องทาง YouTube: GBCBKK Official และกลุ่มสามัคคีธรรมต่างๆ online และ Facebook ทั้งในภาคภาษาไทยและจีน อธิษฐานเผื่อทีมงานสำหรับการถ่ายทอด และสมาชิกทุกๆ คน ในการนมัสการ และการเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรม
5.คณะมัคนายก คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารงานประกาศนอกคริสตจักร (มิชชั่น) คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน ผู้รับใช้และเจ้าหน้าที่ ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญา และความสามารถในการทำงานตามแผนงานที่ได้วางไว้สำหรับปี 2022
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณทวี คุณสุรีรัตน์ คุณเหอจื่อหวาย คุณเยี่ยเหวยซาน คุณแม่ของคุณพิชิต คุณพ่อ คุณแม่ และคุณอาของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี การพักฟื้นของ อ.แซมมิว และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *