หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. ขอบคุณพระเจ้า และอธิษฐานเผื่อสำหรับ โครงการตาสว่าง 2 “30 Days for christian life” ที่สมาชิกจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ดำเนินชีวิต และเติบโตขึ้นบนพระวจนะของพระเจ้า
  2. การจัดเตรียมค่ายคริสตจักร “ร่วมรับใช้ / 同心事奉 / Serve as one” ที่จะจัดในวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. นี้ ที่สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์พัทยา อธิษฐานเผื่อวิทยากรทั้ง 4 ท่าน (อ.ยินดี จัง อ.แซมมิว ลี อ.วีระนุช วงศ์คงเดช และ อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร) รายการต่างๆ งบประมาณ และพี่น้องทุกท่านที่จะจัดเวลาไปร่วมค่ายได้
  3. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย (5 กลุ่ม) และภาคภาษาจีน (4 กลุ่ม) ที่จะเป็นที่ที่ทุกคนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล
  4. การอบรมของภาคภาษาจีน ในวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ค. นี้ ขอพระเจ้าทรงตรัสผ่าน อ.ซวี่ต๊านผิง และพระคำของพระเจ้าที่จะสัมผัสและหนุนใจพี่น้อง
  5. นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะเปิดเทอม  ขอพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาทึ่จะดำเนินชีวิตเป็นเกลือและแสงสว่างในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย  ในการปรับตัว รวมถึงรับผิดชอบต่อการเรียนอย่างสัตย์ซื่อ และถวายเกียรติแด่พระเจ้า
  6. สถานการณ์ทางการเมือง การชุมนุมประท้วงของกลุ่มคนเสื้อแดง ความรุนแรงที่เกิดขึ้น อธิษฐานเผื่อสันติภาพที่จะกลับคืนสู่ประเทศไทย และสติปัญญาในการจัดการปัญหาต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อจะสิ้นสุดลงด้วยความสงบ  รวมทั้งขอพระเจ้าเทความรักและสันติสุขของพระองค์ลงมาเหนือประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *