หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2012

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. สถานการณ์น้ำท่วมที่มีทั้งน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือ และภาคกลาง มีหลายจังหวัดที่มีระดับน้ำท่วมสูงเช่น ลำปาง สุโขทัย อยุธยา อ่างทอง อธิษฐานเผื่อแนวทางการดูแลจัดการของรัฐบาล ที่จะช่วยป้องกัน ให้ความช่วยเหลือ และลดความสูญเสียของประชาชน อย่าให้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนำปัญหานี้มาเล่นการเมือง เพื่อประโยชน์ของตนเอง
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบริษัทก่อสร้าง 3 แห่ง ที่ได้ยื่นซองประกวดราคาเข้ามา ขอพระเจ้าทรงนำและเลือกบริษัทที่ดีและเหมาะสมที่สุด รวมทั้งอธิษฐานเผื่อการทำเอกสารเพื่อยืนต่อทางราชการทั้งในเรื่องการรื้อถอนอาคาร และการก่อสร้าง ที่ทุกอย่างจะผ่านการอนุมัติ
  3. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ในการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อการถวายทั้งภายในและภายนอก และการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพียงพอสำหรับงบประมาณ 63 ล้านบาท
  4. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเป้าหมายในปี 2013 ที่จะมุ่งเน้นเรื่อง “รักและรับใช้” อธิษฐานเผื่อการจัดทำแผนงานและงบประมาณที่จะสอดคล้องกับเป้าหมาย และการประชุมพิจารณาแผนงานของคณะธรรมกิจ ก่อนที่จะชี้แจงงบประมาณให้สมาชิกรับทราบ เพื่อการลงมติรับรอง
  5. สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายนนี้ เทศนาประกาศ โดย อ.ชาติชาย จารุวาที อธิษฐานเผื่อสมาชิกที่จะชวนเพื่อนๆ พี่น้อง หรือคนที่รู้จักมาร่วม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *