หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2012

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรได้บริษัทรับเหมาที่จะเข้ามาก่อสร้างแล้ว และอยู่ในงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ โปรดอธิษฐานเผื่อการขอใบอนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งการออกแบบรายละเอียดห้องประชุมนมัสการ และการตกแต่งภายในในส่วนต่างๆ
  2. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายจำนวน 42,772,007.76 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 60 ล้านบาท
  3. อธิษฐานเผื่อการเตรียมตัวย้ายสำนักงาน และสถานที่นมัสการชั่วคราว ในระหว่างที่มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ รวมทั้งการจัดเก็บสิ่งของที่จะสามารถจัดเก็บของได้ทันเวลา โดยคาดว่าจะทยอยขนย้ายตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนี้ และจะเริ่มนมัสการในสถานที่ใหม่กลางเดือนมกราคม
  4. การจัดงานคริสตมาส ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานภาคภาษาจีนเมื่อวานนี้ (วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม) ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี และอธิษฐานเผื่อภาคภาษาไทยที่จะจัดในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม โปรดอธิษฐานเผื่อรายการต่างๆ วิทยากร นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ และการเชิญเพื่อนๆ มาร่วมงาน
  5. สมาชิกทุกคนที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับปี 2013 ที่จะมาถึง ซึ่งจะเป็นปีที่มีหลายอย่างเปลี่ยนแปลง  ขอให้เราทุกคนมีความคิดอย่างเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ขอให้เราทุกคนจะหนุนจิตและชูใจกันด้วยความรัก ด้วยคำพูด ด้วยการกระทำ และด้วยคำอธิษฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *