หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2013

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่วุ่นวาย และดูเหมือนว่า จะหาทางออกไม่ได้ เพราะทุกคนต่างทำตามใจของตนเอง ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานทางออกที่เหมาะสมสำหรับรัฐบาล และประชาชนที่ชุมนุมต่อต้าน ขออย่าให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นจนต้องมีคนบาดเจ็บและล้มตาย ขอคริสเตียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในสถานการณ์อย่างมีสติ และไม่มีส่วนในการสร้างความแตกแยกให้มากขึ้น
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอพระเจ้าทรงนำในการลงเสาเข็ม อธิษฐานเผื่อความปลอดภัย และการก่อสร้างที่จะเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
  3. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าที่มีเงินถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีเงินถวายเข้ามาแล้ว 52,169,606.26 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างเพียงพอภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2014
  4. คณะอนุกรรมการสรรหามัคนายก ในการพูดคุยและทาบทามพี่น้องบางท่าน ก่อนที่จะนำเสนอกับที่ประชุมสมาชิก เพื่อจะเข้ามาร่วมรับใช้แทนที่มัคนายกที่จะหมดวาระในปีนี้ (คุณอภิทาน)
  5. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้อง – คุณอรวรรณ (การรักษาตัวที่ไต้หวัน) คุณแม่ของคุณอุรัชนี (การพักฟื้น เริ่มมีอาการเส้นเลือดตีบ) คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา (การพักฟื้น และการรักษาขั้นต่อไป) คุณวีระชัย (การทำกายภาพบำบัด) คุณสลินทิพย์ (ตั้งครรภ์) และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *