หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2015

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ประเทศไทย ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญา และความสามารถให้กับรัฐบาลในการดูแลบริหารประเทศให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า รวมถึงการดูแลช่วยเหลือให้สภาพเศรษฐกิจเติบโตขึ้น ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
2.สมาชิกคริสตจักรพระคุณทุกคนจะมี “การสำแดงชีวิต” มากขึ้น โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริตจักร และการอุทิศตัวในการเป็นสาวกแท้ โดยมีการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างตามมาตรฐานของพระคัมภีร์ แตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า3.การตกแต่งภายในอาคารคริสตจักร โดยเฉพาะการทำห้องประชุมรอง (ชั้น 4) และห้องประชุมหลัก สำนักงาน และการเก็บรายละเอียดต่างๆ ที่จะเรียบร้อย ให้ทุกอย่างอยู่ในงบการประมาณที่ตั้งไว้ และขอพระเจ้าทรงประทานความปลอดภัยในการทำงานให้ทุกคน
4.ค่ายคริสตจักร “24/7” วันที่ 30 พฤษภาคม –1 มิถุนายน โดยจะจัดขึ้นที่ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งจะเน้นการสำแดงชีวิตคริสเตียนที่สามารถมองเห็นได้ในทุกๆ ด้าน อธิษฐานเผื่อคณะกรรมค่ายในการเตรียมงาน เผื่อวิทยากร อ.ไคเหมินชง และสมาชิกทุกคนที่จะจัดเวลาไปร่วมค่ายด้วยกัน
5.อธิษฐานเผื่อ – คุณกอบกาญจน์ (ม้อย)และลูกชาย (ณฌา) คุณภีรพรรณ และ คุณสิริพรรณ (ตั้งครรภ์)
6.พี่น้องที่เจ็บป่วย – คุณสุกิจ คุณทัศนีย์ คุณธีระ คุณแม่ของอ.นภนันท์ คุณแม่ของคุณหลิวเยี่ยนฟาง และผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *