หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และประชาชนชาวไทยสำหรับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และการจัดการงานต่างๆ ที่จะเรียบร้อย
2.สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี อยุธยา และปทุมธานี สถานการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ และสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ เผื่อรัฐบาลที่จะมีสติปัญญาในการดูแลจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ประสบความทุกข์ยากได้
3.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 เผื่อคณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะธรรมกิจ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณของคริสตจักร รวมทั้งสมาชิกคริสตจักรทุกคนที่จะเดินหน้าไปด้วยกันสำหรับปีหน้า4.อธิษฐานเผื่อคณะกรรมการก่อสร้างฯ สำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามงานส่วนของอาคาร และการตกแต่งภายใน กับบริษัทผู้รับเหมา ในช่วงระยะเวลารับประกัน เพื่อทำการปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนที่มีปัญหา ให้เรียบร้อย
5.วันนี้ซึ่งเป็นวันมิชชั่น (6 พฤศจิกายน) อธิษฐานเผื่อ อ.กัวติ้ง และผู้แปล รวมทั้งสมาชิกทุกคนที่จะได้รับพระพร และมีภาระใจมากขึ้นในงานมิชชั่น
6.งานคริสตมาสภายในและประกาศ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม โดยจัดเป็นนมัสการรวมไทย-จีน เวลา 9.30-12.00 น. อธิษฐานเผื่อผู้เทศนา ผู้นำรายการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการที่พี่น้องจะสามารถเชิญชวนเพื่อนๆ และครอบครัวที่ยังไม่เชื่อมาร่วมนมัสการ และฟังเนื้อหาข่าวประเสริฐ
7.พี่น้องที่ไม่สบาย อ.ตู้กวางเย่า คุณฉวีวรรณ คุณบุญสม คุณสุรีรัตน์ คุณทวี คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *