หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2017

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) และการเตรียมงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย
2.นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีในการบริหารดูแลประเทศไทย สถานการณ์ทางการเมือง การจัดการการเลือกตั้ง การดูแลปัญหาด้านเศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง3.เป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน รวมทั้งสมาชิกทุกคน จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน
4.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานคริสตมาสภายในและประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม ที่ทุกอย่างผ่านไปอย่างดี และมีผู้รับเชื่อ 4 คน เป็นคนไทย 2 คน และคนจีน 2 คน อธิษฐานเผื่อการติดตามผลและการเลี้ยงดู
5.การติดตามงาน และการจัดการดูแลสถานที่ ในส่วนของการซ่อมแซมและเก็บงานที่ยังไม่เรียบร้อย และอธิษฐานเผื่อการหาพ่อบ้าน-แม่บ้านที่จะเข้ามาดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของคริสตจักร
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณบุญสม คุณสุรีรัตน์ คุณทวี คุณธีระ คุณสุกิจ คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *