สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018

สูจิบัตร 3 มิถุนายน 2018

國語部程序表 二〇一八年六月三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  3 มิถุนายน ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี/คุณสยุมพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณหวางจิ้ง
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวเจี่ย คุณหลิวหลิน นมัสการด้วยเพลงสั้น : สรรเสริญแด่พระเจ้า จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า เวลานี้
เชิญชวนนมัสการ : มัทธิว 6: 6
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 11:1-13” คุณวันดี/คุณสยุมพร
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Creation Calls Me to My Knees
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหวางจิ้ง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “มีสหายเลิศคือพระเยซู”
เทศนา : ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน  “ลูกา 11:1-13” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เมื่ออธิษฐาน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *