สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021

สูจิบัตร 5 ธันวาคม 2021

國語部程序表二〇二一年十二月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  5 ธันวาคม ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง / คุณกรรณิกา
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิงใคร่ครวญพระวจนะ“เยเรมีย์ 31:3”
นมัสการด้วยเพลงสั้นความรักมั่นคง นอกจากพระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “อพยพ 20:1-17” อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “ดอกไม้ทุ่งนา”
เทศนา : “ความหมายแท้จริงของบัญญัติ10ประการ” “อพยพ 20,24” อ.เหอจื้อผิง / คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “เชื่อและฟังคำ”
พิธีมหาสนิท อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *