สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล/คุณเหอฉีเหม่ย      
ผู้เทศนา : อ.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์/คุณเหอฉีเหม่ย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสยุมพร
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น               
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรรณี คุณวรทัย คุณโจววตู้เจียง คุณหลิวซิน คุณเฉินเฉาจิ้น คุณไต้จุ้นหมิง
ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น: คุณสิริ คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณกรรณิกา คุณคังเหม่ยหลาน คุณสุขุม

ใคร่ครวญพระวจนะ : “2 โครินธิ์ 5:18-20”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : สรรเสริญแด่พระเจ้า ข้าต้องไปฟากข้างโน้น จะเป็นดั่งแสง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “กิจการ 16:1-10”           
คณะนักร้องภาคภาษาไทย-จีน :  “Here I Am, Lord”                           
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสยุมพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่”                
เทศนา : “พระคุณ สู่ มิชชั่น” “กิจการ 16:1-10” อ.อภิชาติ/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เรารับพรดั่งฝนทั้งห่า”                          
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *