สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 มีีนาคม 2012

สูจิบัตร 25 มี.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 25 มีนาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณนงค์ลักษณ์/คุณวรทัย
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิรดี 
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :คุณจำเริญ/คุณรพีพรรณ

เชิญชวนนมัสการ :                                       
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:จะบอกว่า… จงมีความเชื่อ พักพิงในพระเจ้า เวลานี้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
:“มาระโก 2:1-12” คุณชนมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิรดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ”
เทศนา
: ยกแคร่  “มาระโก 2:1-12” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พร้อมหรือยัง” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *