สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2015

สูจิบัตร 3 พฤษภาคม 2015

國語部程序表二○一五年五月三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:3 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 เวลา :10:00 น.

ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำประชุม :คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณดวงรัตน์/คุณสุวรรณา
ผู้เบรรเลงเปียโน
:คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณขวัญเนตร/คุณดิเรก
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณหวางยวี่ คุณหลิวเจี๋ย

อธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต์ เราจะเดินในทางของพระเยซู พระเจ้านำหนทาง
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 40:1
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “อิสยาห์ 40:27-31” คุณดวงรัตน์/คุณสุวรรณา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : รอคอยพระเจ้า “อิสยาห์ 40:27-31” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “ขอพระเยซูโปรดนำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *