สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2015

สูจิบัตร 7 กุมภาพันธ์ 2016

國語部程序表二〇一六年二月七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณฉุงลี่หวา คุณจ้าวเฟ่งฉิน คุณหลี่ชิงชิง คุณจ้าวกั๋วรุ่ย
ทีมต้อนรับ : คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรนมัสการด้วยเพลงสั้น : ราจะเดินในทางของพระเยซู สรรเสริญสดุดี พระเยซู พระผู้ช่วย
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 150:6
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 107:1-9” คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Abide with me
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้ายิ่งใหญ่”
เทศนา : ผู้ที่ได้รับการช่วยกู้แล้วจะสรรเสริญพระเจ้า “สดุดี 107:1-9” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *