สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2015

สูจิบัตร 10 เมษายน 2016

國語部程序表二〇一六年四月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 10 เมษายน ค.ศ. 2016 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงทรัพย์ : คุณพรพรรณา/คุณวรทัย
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิลนมัสการด้วยเพลงสั้นในที่ลึกลับ โปรดฟื้นใจฉัน เวลานี้
เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
“สดุดี 1:1-3”  คุณวันดี
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ข้ายึดมั่นในคำสัญญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เชื่อและฟังคำ”
เทศนา : คำสอนผิด “2 ทิโมธี 2:14-20”  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รากฐานของคริสตจักรแท้” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *