สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016

สูจิบัตร 7 สิงหาคม 2016

國語部程序表二〇一六年八月七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 7 สิงหาคม ค.ศ. 2016 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรรณี/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณัฐินี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล คุณวรทัย คุณวลีพรรณ คุณสยุมพร คุณหยางเอินซิ่น คุณซือติ้งเซิ่น
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรนมัสการด้วยเพลงสั้น : สรรเสริญแด่พระเจ้า พระเยซูรักฉันรู้แน่ พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 119:105
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 119:1-16” คุณพรรณี/คุณจ้าวเจวียน
พิธีบัพติสมา :
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: God Will Make A Way
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น”
เทศนา : สิทธิอำนาจพระคัมภีร์ “2 ทิโมธี 3:14-17” อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *