สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016

สูจิบัตร 2 ตุลาคม 2016

國語部程序表二〇一六年十月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 2 ตุลาคม ค.ศ. 2016 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี คุณพรรณี คุณจางจ้าน คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวหลิง
ทีมต้อนรับ : คุณดิเรก คุณวรรณิสานมัสการด้วยเพลงสั้น :   พระบิดาเรารัก เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ ข้ายึดมั่นในคำสัญญา
เชิญชวนนมัสการ : ยอห์น 14:15
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โรม 8:28-39” คุณน้ำทิพย์/คุณศิริพร
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา : คนที่รักพระองค์ “โรม 8:28-39” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *