สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017

สูจิบัตร 2 เมษายน 2017

國語部程序表二〇一七年四月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 2 เมษายน ค.ศ. 2017 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณวันทนาพร/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณวลีพรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณศิริพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณสุมล คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวหลิน
ทีมต้อนรับ
: คุณดิเรก คุณวรรณนิสานมัสการด้วยเพลงสั้น : ผู้เป็น โดยอำนาจความรักพระองค์ ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู
เชิญชวนนมัสการ : 1 โครินธิ์ 15:58
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 โครินธ์ 4:1-5” คุณน้ำทิพย์/คุณวลีพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณศิริพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใด”
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Family of Christ”
เทศนา
: ผู้อารักขาที่ดี “1 โครินธ์ 4:1-5” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ใครสมัครอยู่ฝ่ายพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *