รายการวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการวันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 2019

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 (งดชั้นรวีวารศึกษา)
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 (ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม)

รายการวันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 2018

นมัสการรวมสิ้นปี เริ่มเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 งดชั้นรวีวารศึกษา

รายการวันที่ 22-23 ธ.ค. 2018

นมัสการรวมวันคริสตมาส เช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. เริ่มเวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน วันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. เวลา 17.00 น. รับประทานอาหาร ที่ห้องโถงชั้น 1 เวลา 19.00 น. นมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1
คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. เวลา 16.00 น. นมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1 เวลา 18.00 น. รับประทานอาหาร ที่ห้องโถงชั้น 1 เวลา 20.00 น. แครอลลิ่ง-ใกล้คริสตจักร