แจ้งที่ตั้งสถานนมัสการชั่วคราว

LPN map 2

คริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต์ จะย้ายไปนมัสการที่สถานนมัสการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2013 ที่ชั้น 11 อาคารลุมพีนีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 (ติดกับไชยแพทย์ ตรงข้ามบ่อนไก่) ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลุมพินี จอดรถได้ในอาคารชั้น G และชั้น 1

โดย เรียนรวีวารศึกษา เวลา 09.30 – 10.20 น. และนมัสการเวลา 10.30 – 12.00 น.

งานประกาศคริสตมาส 2012 ภาคภาษาไทย

คริสตมาสภาคภาษาไทยจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. ทานอาหารเย็นเวลา 17.00 – 18.30 นมัสการเวลา 18.30 – 20.30 น.เทศนาโดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ ขอเชิญพี่น้องเชิญชวนครอบครัวและเพื่อนๆ มาร่วมงาน

ค่ายคริสตจักร 11-13 ส.ค. 2012

ค่ายคริสตจักรปีนี้ วันที่ 11–13 ส.ค. โดย อ.โจเซฟ เจิน

สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเอง

ขอเชิญพี่น้อง ชิญชวนญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาร่วมนมัสการประกาศในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 2012 เวลา 9.00 น. โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชำนาญเอื้อ

งานฟื้นฟู 3-4 มีนาคม 2012

ขอเชิญพี่น้องจัดเวลามาร่วมงานฟื้นฟูของคริสตจักร ในหัวข้อ
“ใจเหมือนพระเยซูคริสต์ – ความรอด ความเชื่อ ความหวัง ความรัก”
โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน (ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเมืองไทย)
ในวันเสาร์ที่ 3 มี.ค. เวลา 18.00 – 20.00 น. และ
วันอาทิตย์ที่ 4 มี.ค. เวลา 9.30 – 16.00 น.