อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น. และ นมัสการรวม เวลา 10:00-11:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

วันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 2022 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official (งดการมานมัสการที่คริสตจักร)

วันเสาร์ที่ 19 มี.ค. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2022 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official (งดการมานมัสการที่คริสตจักร)

วันเสาร์ที่ 12 มี.ค. 2022 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร  เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 2022 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 -10:15 น. และภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11:00 -12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น. และ นมัสการรวม เวลา 10:00-11:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

5/460