รายการวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2019

รายการวันศุกร์ประเสริฐ (วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 2019) – นมัสการ และรับมหาสนิท เวลา 19.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

นมัสการรวมวันอีสเตอร์ (วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2019)  – นมัสการรับอรุณ 7.00-7.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

Speak Your Mind

*