รายการวันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 2019

นมัสการรวมสิ้นปี เริ่มเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 นมัสการรวม งดชั้นรวีวารศึกษา

Speak Your Mind

*