สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเอง 31 ตุลาคม 2010!!!!

เชิญพบกับ อ.นิตยา จัง เทศนาประกาศ วันอาทิตย์ที่ 31 ต.ค. 2010 เวลา 13.00 – 15.00 น.
เชิญหยิบใบปลิว ได้ที่โต๊ะต้อนรับวันอาทิตย์ เพื่อไปแจกเพื่อนๆ ญาติพี่น้อง และิเชิญชวนมางาน

วันมิชชั่น วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2010

หัวข้อ “มิชชันนารีสายอาชีพ บทบาทของฉันคือ ?”

เทศนาโดย  อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ์


วันอาิทิตย์ที่ 5 กันยายน 2010

ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.15 น.

วันรวีวารศึกษา อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2010 เป็นวันรวีฯ ไทย จะมีรายการพิเศษ โดยช่วงเช้าจะมีการแสดง ของชั้นรวีฯ เด็ก และเวลา 13.00 – 15.00 น. มีการแข่งขัน และเกมส์ โดยใช้เนื้อหาจากโครงการตาสว่าง ม.ค. – มี.ค. หลังจากนั้นจะทานอาหารว่างด้วยกัน ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเพื่อมีส่วนร่วมในการแข่งขัน รางวัลมากมายค่ะ ^^