สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020

สูจิบัติ 28 มิถุนายน 2020

國語部程序表二〇二〇年六月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น   [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020

สูจิบัติ 21 มิถุนายน 2020

國語部程序表二〇二〇年六月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณศศิรักษ์

ใคร่ครวญพระวจนะ“สดุดี 46:10”
นมัสการด้วยเพลงสั้นร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า  ความรักมั่นคง  ซ่อนข้าไว้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โคโลสี 2:8-15”  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ถวายเพลง“ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ”
เทศนา : “จงระวังให้ดี” “โคโลสี 2:8-15” อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “ขอพระเยซูโปรดนำหน้า”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020

สูจิบัตร 14 มิถุนายน 2020

國語部程序表二〇二〇年六月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020

สูจิบัตร 7 มิถุนายน 2020

國語部程序表二〇二〇年六月七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่  7 มิถุนายน ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง / คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

สูจิบัตร 31 พฤษภาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年五月卅一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  คุณปัญญา / อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
:  อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น [Read more…]