สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

สูจิบัตร 6 ธันวาคม 2020

國語部程序表二〇二〇年十二月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  6 ธันวาคม ค.ศ. 2020  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณคณาพร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020

สูจิบัตร 29 พฤศจิกายน 2020

國語部程序表二〇二〇年十一月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณพงศ์ชัย พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.ยินดี จัง
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020

สูจิบัตร 22 พฤศจิกายน 2020

國語部程序表 二〇二〇年十一月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020

สูจิบัตร 15 พฤศจิกายน 2020

國語部程序表二〇二〇年十一月十五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เทศนา :  อ.อนุชา ขอบปี
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020

สูจิบัตร 8 พฤศจิกายน 2020

國語部程序表二〇二〇年十一月八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
:  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม [Read more…]