สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2012

สูจิบัตร 1 เม.ย. 2012 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ : 1 เมษายน ค.ศ. 2012 เวลา : 10:00 น. ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณกรรณิกา ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณหยางเอินซิ่น       ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพีรวิชญ์ ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณศิริพร คุณจ้าวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณนงค์ลักษณ์/คุณพรพรรณา  ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจ้าวลี่เหมย

วันอังคารที่ 3 เมษายน ยอห์น 19:28-37 “แทงสีข้าง”

ในข้อ 34 บันทึกว่า “โลหิตกับน้ำไหลออกมาทันที” สิ่งนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญทางการแพทย์ เพราะการที่เลือดแข็งตัว และแยกออกจากน้ำ จะเกิดขึ้นเมื่อคนๆ นั้นเสียชีวิตแล้วเท่านั้น ซึ่งนั้นหมายความว่า พระเยซูคริสต์สิ้นลมหายใจแล้ว Q1 ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะสิ้นพระชนม์ พระองค์กลับตอบว่า “สำเร็จ” แล้ว ทำไมพระองค์จึงพูดเช่นนั้น? Q2 “…เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อ” (ข้อ 35) “การตายบนไม้กางเขน” และ “คำพยากรณ์” ในข้อ 36-37 ช่วยให้คุณเห็นถึงแผนการแห่งความรอดของพระเจ้ามีในพระเยซูคริสต์ สำหรับชีวิตของคุณอย่างไร?

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน มาระโก 15:16-32 “ที่กลโกธา”

พระเยซูคริสต์ถูกทรมานทั้งทางร่างกายด้วยการโบยตีด้วยแส้ การสวมมงกุฎหนาม การแบกกางเขน การตรึงที่กางเขน ถูกทำร้ายด้านจิตใจด้วยการเหยียดหยาม การถ่มน้ำลายใส่หน้า และล้อเลียนว่า เป็นกษัตริย์ แม้แต่โจรบนกางเขนทั้ง 2 คนก็ยังกล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์ Q1 มีบางคนบอกว่า พระเยซูคริสต์ไม่ได้ตายจริงๆ เพียงแค่สลบไป แต่จากข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์ตอนนี้ คุณคิดเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร? Q2 คุณรู้หรือไม่ว่า ความทุกข์ทรมานทั้งร่างกาย และจิตใจที่พระเยซูคริสต์ได้รับนั้น เพื่อคุณจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่คุณได้รับจากพระองค์

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน มัทธิว 27:15-26 “ปล่อยคนไหน?”

การที่พระเยซูคริสต์ถูกตัดสินให้ตรึงที่กางเขน ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างลับๆ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่สาธารณะ ทุกคนในกรุงเยรูซาเล็มต่างรู้ ต่างเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินครั้งนี้ เพราะเมื่อปีลาตถามว่า จะให้ปล่อยใครดีระหว่าง บารับบัส ที่ทำผิดโดยฆ่าคน กับพระเยซูคริสต์ ที่ไม่ได้ทำผิดอะไร ซึ่งประชาชนกลับตอบว่า ให้ปล่อยบารับบัส และตรึงพระเยซูคริสต์เสีย Q1 คำอธิษฐานของพระเยซูที่ว่า “โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้ เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์” มัทธิว 26:39 เกี่ยวข้องอย่างไรกับเหตุการณ์ตอนนี้? Q2 ถ้าวันนี้มีคนมาบอกคุณให้เลิกเชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณจะตอบอย่างไร และให้เหตุผลอะไรในการที่จะเชื่อ หรือเลิกเชื่อ?