รายการ วันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย. 2024

นมัสการรวม เวลา 10:00-11:30 น. ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official


ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย. 2024

ผู้นำประชุม: คุณอภิทาน ลี/คุณอัญชลี           
ผู้นำเพลงสั้น: คุณอภิทาน ลี/คุณอัญชลี         
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *