Archives for December 2012

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 1 ซามูเอล 21:1-5 “ดาวิด – หนี”

ซาอูลพยายามเอาชีวิตดาวิดด้วยแผนการต่างๆ มากมายแต่ไม่สำเร็จ ทำให้ดาวิดต้องหนีอย่างหัวซุกหัวซุน ต้องจากบ้าน จากภรรยาและลูก ไม่มีแม้แต่อาหารจะทาน ต้องไปขอขนมปังจากพระวิหารมาทาน ต้องนอนตามถ้ำ พร้อมกับคนอื่นๆ ที่ตกทุกข์ได้ยาก และเป็นหัวหน้าของคนเหล่านี้ ชีวิตที่ขึ้นสูงสุด แต่มาวันนี้ชีวิตของเขาลงมาตกต่ำที่สุด

Q1  ดาวิดต้องแกล้งทำตัวอย่างไร เพื่อจะหลบหนีที่เมืองกัท? (ดู ข้อ 12-13 ประกอบ)
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณที่ผ่านมาตลอดทั้งปี อาจมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ดาวิดแม้จะมีเรื่องร้าย แต่เขาก็พยายามคิดหาทางที่เอาชนะปัญหาเหล่านั้น เช่นเดียวกันคุณจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือเรื่องร้ายๆ ในชีวิตอย่างไร?

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 1 ซามูเอล 18:6-16 “ดาวิด – ความอิจฉาริษยา”

ชีวิตของดาวิดเหมือนกับดวงดาวที่เปล่งแสงประกายอย่างงดงาม เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน ไม่ว่าการสงครามใดที่ดาวิดนำทัพออกไปรบ จะกลับมาพร้อมกับชัยชนะเสมอ จนขนาดที่มีการร้องเพลงว่า “ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ” และนี่คือจุดเริ่มต้นของความยากลำบากในชีวิตของดาวิด

Q1  ลองสังเกตกระบวนการ “ความอิจฉาริษยา” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของซาอูล (สังเกตคำกิริยาใน ข้อ 8, 9, 11, 12, 15, 16)? หมายเหตุ : วิญญาณชั่วจากพระเจ้าไม่ได้หมายความว่า ในพระเจ้ามีวิญญาณชั่ว แต่เป็นการใช้รูปภาษาที่เชื่อว่า ทุกอย่างมาจากพระเจ้า ในที่นี่หมายถึง พระเจ้าอนุญาตให้วิญญาณชั่วมาครอบงำซาอูล
Q2  ความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นได้กับทุกคน ลองสำรวจตัวของคุณว่า กำลังอยู่ในกระบวนการของความอิจฉาริษยาใครหรือเปล่า? ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราในเรื่องนี้

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 1 ซามูเอล 17:31-54 “ดาวิด – ชัยชนะ”

ดาวิดรับอาสาออกไปสู้รบกับโกลิอัทซึ่งเป็นคนยักษ์ และเป็นยอดทหารของฝั่งฟิลิสเตีย เนื่องจากในเวลานั้นไม่มีใครกล้าที่จะออกไปต่อกรด้วยแม้แต่กษัตริย์ซาอูลเอง โดยดาวิดมีเพียงสลิงในมือ และก้อนหินเพียง 5 ก้อนเท่านั้น แต่ผลที่เกิดขึ้นคือ โกลิอัทถูกก้อนหินที่เหวี่ยงจากสลิงเข้าที่หน้าผากล้มลง และดาวิดใช้ดาบของโกลิอัดตัดศรีษะอีกทีหนึ่ง

Q1  มุมมองในการต่อสู้ของดาวิด (ข้อ 37, 45-46) และของซาอูล (ข้อ 33, 38) รวมทั้งโกลิอัท (ข้อ 42-44) แตกต่างกันอย่างไร?
Q2  คุณกำลังเผชิญหน้ากับสงคราม (ปัญหา) ในเรื่องใดอยู่ คุณจะนำมุมมองของดาวิดไปใช้ในการต่อสู้เพื่อคุณจะชนะสงครามอย่างไร?

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 1 ซามูเอล 16:1-13 “ดาวิด – กษัตริย์องค์ที่สอง”

พระเจ้าทรงเรียกซามูเอลให้ลุกขึ้นจากความเศร้าโศกในเรื่องของซาอูล เพื่อจะไปแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ นั่นคือ “ดาวิด” หนึ่งในบรรดาลูกๆ ของเจสซีชาวเบธเลเฮม โดยซามูเอลเดินทางไปที่บ้านของเจสซีเพื่อจะเจิมกษัตริย์องค์ใหม่ของอิสราเอล พระคัมภีร์บันทึกว่า ดาวิดเป็นคนผิวแดงๆ มีหน้าตาสวย และรูปร่างน่าดู

Q1  มุมมองในการเลือกกษัตริย์ของซามูเอล (ข้อ 6) และของพระเจ้า (ข้อ 7) แตกต่างกันอย่างไร?)
Q2  อ่านสดุดี 139:23-24 ช้าๆ 2-3 รอบ “23 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์ 24 และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์” และใช้เวลาอธิษฐานตอบสนองกับพระเจ้า

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2012

ผู้นำประชุม :คุณสิริ/คุณหวางซิ่วหลาน
ผู้นำเพลงสั้น :คุณจางเจียยุ่น/คุณกรรณิกา
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณพรรณี/คุณเจียงเสี่ยวเหมย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณจ้าวเจวียน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณสมสิริ คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณจำเริญ/คุณดิเรก