Archives for February 2021

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ สดุดี 37:1-3 “อย่าอิจฉา”

อย่าให้เจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทำชั่ว อย่าอิจฉาคนที่ประพฤติผิด
เพราะไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้า และแห้งไปเหมือนพืชสด
จงวางใจในพระเจ้า และกระทำความดี
ท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัย

Q1 คำว่า “อย่า” “ไม่ช้า” “จะเหี่ยวไป” และ “แห้งไป” ช่วยให้เรา “ไม่หงุดหงิดโมโห” หรือ “ไม่อิจฉา” เมื่อเห็นคนที่กระทำความชั่วร้าย ทำในสิ่งที่ผิด ทำในสิ่งที่ไม่ดี แต่กลับมีชีวิตที่สุขสบายอย่างไร?
Q2 คำว่า “วางใจในพระเจ้า” “ชื่นบาน” และ “ปลอดภัย” จะช่วยให้คุณยังยืนหยัดในการกระทำความดี แทนที่จะหันไปกระทำความชั่วเหมือนคนอื่นๆ อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 20-22                  มาระโก 7:1-13

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง / คุณกรรณิกา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนท์ชัย / อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม:
ทีมปฏิคม

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 2021

อธิษฐานรวม 30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official (ประตูเปิด 09:00 – 10:15 น.)

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021

สูจิบัติ 28 กุมภาพันธ์ 2021

國語部程序表二〇二一年二月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม :  ทีมปฏิคม   [Read more…]

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ กาลาเทีย 6:1 “ผิดพลาด”

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย แม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้
ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ @จงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่
@โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วย

Q1 “ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด” พระคัมภีร์ข้อนี้ให้ “หลักเกณฑ์” อย่างน้อย 2 ประการในการช่วยเหลือพี่น้องที่ผิดพลาด คืออะไรบ้าง?
Q2 มีพี่น้องคนใดบ้างที่คุณรู้ว่า เขา/เธอกำลังหลงจากทางของพระเจ้า ทำผิดบาป และสำนึกผิด แต่ไม่มีใครให้โอกาสเขา/เธอ คุณจะมีส่วนช่วยพี่น้องคนนั้นให้กลับมาตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          กันดารวิถี 17-19                 มาระโก 6:30-56