ซามูเอลไม่เคยหยุดที่จะอธิษฐานเผื่อชนชาติอิสราเอล (ข้อ 23) คุณอธิษฐานเผื่อคนอื่นครั้งสุดท้ายเมื่อใด? ตั้งเป้าหมายที่จะอธิษฐานเผื่อพี่น้องในคริสตจักรของเรา คณะมัคนายก และทีมผู้รับใช้พระเจ้าเป็นประจำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.