เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 24 ธ.ค. 1 ซามูเอล 11:1-15

พระวิญญาณของพระเจ้าทรงใส่จิตใจในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอล และทำสงครามครั้งแรกในชีวิตกับคนอัมโมน และซาอูลก็รู้อย่างชัดเจนว่า ชัยชนะครั้งนี้มาจากพระเจ้า (ข้อ 13) ถ้าคุณกำลังจะก้าวเข้ามาในบทบาทของผู้นำคริสตจักร หรือเป็นผู้นำอยู่แล้ว บทเรียนจากชีวิตของซาอูลหนุนใจคุณอย่างไรในการรับใช้พระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *