รายการวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 2019

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมธรรมกิจ (คณะกรรมการกลาง) เวลา 13.00 น. ที่ห้อง 31
ประชุมกรรมการค่ายคริสตจักร เวลา 12.15 น. ที่ห้อง 31

Speak Your Mind

*