รายการวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 2020

รวีวารศึกษาภาคภาษาไทย (ออนไลน์) เวลา 9.15-.45 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม (ออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

Speak Your Mind

*