รายการวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 2020

รวีวารศึกษาภาคภาษาไทย เวลา 9.15-45 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Officia

Speak Your Mind

*