รายการวันเสาร์ที่ 8 ส.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2020 เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2020 เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

Speak Your Mind

*