รายการวันเสาร์ที่ 15 ส.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ประชุมคณะมัคนายก เวลา 12.30 น. ที่ห้อง 41-42

Speak Your Mind

*