รายการวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2020

วันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2020
รวีฯ ภาคภาษาไทย  
เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2020
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา
9.00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน เวลา 12.20 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 1

Speak Your Mind

*