รายการวันเสาร์ที่ 5 ก.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2020

งด รวีวารศึกษาภาษาไทย วันเสาร์ที่ 5 ก.ย. 2020 และภาษาจีน วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2020
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Officia

Speak Your Mind

*