รายการวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

Speak Your Mind

*