รายการวันเสาร์ที่ 27 มี.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 2021

ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี วันเสาร์ที่ 27 มี.ค. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 -10:15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:30 – 11:30 น. (ประตูเปิด 08:30 – 09:15 น.)
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11:00 -12:15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official รวีวารศึกษา เวลา 10:00 – 10:45 น.  (ประตูเปิด 09:45 – 11:15 น.)

Speak Your Mind

*