รายการรายการวันศุกร์ประเสริฐ และวันอีสเตอร์

รายการวันศุกร์ประเสริฐ (วันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 2021) – นมัสการรวม และรับมหาสนิท เวลา 19.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการสัปดาห์หน้า (วันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย. 2021) – นมัสการรวมวันอีสเตอร์ อธิษฐานรวม 30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-11.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official (ประตูเปิด 09:00 – 10:15 น.)

Speak Your Mind

*