รายการวันเสาร์ที่ 17 เม.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย. 21- นมัสการออนไลน์

ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี วันเสาร์ที่ 17 เม.ย. 2021 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น.ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

(งดการมานมัสการที่คริสตจักร)

Speak Your Mind

*