รายการวันเสาร์ที่ 10 ก.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 10 ก.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี  เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 2021 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

Speak Your Mind

*