วันอังคารที่ 27 มิถุนายน เอเฟซัส 4:29 “คำพูดที่ดี”

อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย
แต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ
เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง

Q1 เปาโลได้ให้คำอธิบายถึงลักษณะ “คำพูดที่ดี” ไว้ 3 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “ลักษณะคำพูดที่ดี” ทั้ง 3 ประการ ไปใช้ในการพูดคุยกับคนอื่นๆ อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *